Aurel Stodola | By Photographer unknown, anonymous work. - ETH Zürich [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3931419

Ceniony mechanik

W kolejnym odcinku cyklu poświęconym wynalazcom, przedstawiamy wam postać słowackiego uczonego Aurela Stodoly.

Urodził się on w maju 1859 roku w Liptowskim Mikułaszu. Studiował kolejno w Wyższej Szkole Technicznej w Budapeszcie, na Politechnice w Zurychu i Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu oraz Paryskiej Sorbonie. Został profesorem w Katedrze Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Technicznej w Zurychu. Pracował tam do emerytury. W trakcie kariery stworzył jedno z najlepszych laboratoriów mechanicznych w Europie oraz stworzył kilka cenionych wynalazków. Do najważniejszych z nich należy pierwsza sprawna pompa ciepła. Był też pionierem termodynamiki i autorem teorii cieplnych obiegów turbin parowych. Tworzył też ruchome protezy rąk i nóg. Za swoje zasługi otrzymał liczne nagrody. W tym medal im. Jamesa Watta. Został również doceniony po śmierci. Jego nazwiskiem nazwaną planetoidę o numerze 3981 oraz wypuszczono kolekcjonerski banknot 10 Euro z jego podobizną, ważny na terenie Słowacji.

Źródło: Wikipedia | Ilustracja: By Photographer unknown, anonymous work. – ETH Zürich [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3931419