Maszyna Rychnowskiego

Czy elektroid istnieje?

W cyklu opowieści o wielkich konstruktorach i wynalazcach przedstawiamy wam jednego z największych wynalazców w dziejach Polski. Franciszek Rychnowski urodził się w październiku 1850 roku w Welehradzie. Zasłynął ponad dwudziestoma patentami.

Maszyna Rychnowskiego
Źródło: Maszyna Rychnowskiego wytwarzająca elektroid, źródło: Wikipedia

Konstruował między innymi kotły opałowe oraz urządzenia klimatyzacyjny. Wsławił się również urządzeniami elektrycznymi jak na przykład urządzenie dynamoelektryczne do oświetlania sali Sejmowej we Lwowie. Jego pierwszym wynalazkiem była maszyna pozwalająca na ograniczenie ilości spalanego drewna podczas produkcji piwa w browarze. Jako pierwszy zainstalował również system grzewczy w Krakowskich Sukiennicach. Zbudował także pierwszy piec centralnego ogrzewania. Rychnowski w jednej ze swoich prac napisał, że odkrył nieznaną materię będącą formą skondensowanej energii. Wynalazca nazwał tą materię elektroidem jednak w późniejszym czasie jego odkrycie wzbudziło sporo kontrowersji i do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić czy elektroid faktycznie istnieje. W dużej mierze niejasności wynikają z tego, że Rychnowski aż do śmierci w 1929 roku nie zgodził się na ujawnienie pełnej dokumentacji stworzenia elektroidu.

Źródło: Wikipedia