Linia SAN – elementy o właściwościach antymikrobowych

Produkty z linii SAN są wyprodukowane z technopolimeru, który uniemożliwia gromadzenie się i reprodukcję wszelkich niepożądanych organizmów na powierzchni elementu takich jak: zarazki, bakterie, pleśń oraz grzyby, będące główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów, przebarwień, degradacji i powstawania biomembrany na powierzchniach. W ofercie Elesa+Ganter z linii SAN są dostępne uchwyty, pokrętła, nakrętki motylkowe i rękojeści.

Przykładowe elementy z linii SAN

Specjalny technopolimer, zawierający dodatki odporne na zarazki tj. mieszankę jonów srebra (ceramika nieorganiczna) sprawia, że materiał jest wolny od środków chemicznych lub pestycydów. Jony srebra, którymi żywią się mikroby przedostają się do ich komórek i atakują ich DNA, dzięki czemu proces namnażania zostaje powstrzymany (Rys. 1). Badania laboratoryjne wykazały, że 98,9% bakterii jest eliminowanych w ciągu 24 godzin od ich pierwszego kontaktu z powierzchnią elementu z linii SAN. (ISO 22196: 2001). Mechanizm kontrolowanego uwalniania jonów srebra nie zmienia właści­wości przeciwbakteryjnych w czasie, nawet po wielu cyklach czyszczenia oraz sterylizacji.

Rys. 1 Przykład działania jonów srebra Ag+

Elesa+Ganter zaprojektowała nową linię SAN, aby zapobiec ogólnoświatowe­mu problemowi jakim jest uodparnianie się mikrobów na antybiotyki. Według WHO stanowi to dziś jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego ze względu na epidemiczny i ekonomiczny charakter tego zjawiska.

Niektóre bakterie, odpowiedzialne głównie za zakażenia w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, a także w miejscach użytku publicznego cechują się wysokimi wskaźnikami odporności na antybiotyki. Do tych bakterii zaliczają się m.in.: Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus odporne na metycylinę, Hetococci oporne na wankomycynę, Acinetobacter baumannii, Escherichia Coli i Klebsiella pneumoniae.

Wszystkie elementy linii SAN posiadają certyfikat zgodności „Właściwości antymikrobowe materiałów”. Testy zostały przeprowadzone przez laboratorium CSI S.p.A., akredytowane i uznane przez krajową jednostkę akredytującą ACCREDIA. Laboratorium spełnia wymagania UNI CEI EN ISO / IEC 17025.

Numer certyfikatu: C0144 \ FPM \ FOOD \ 9_1_2.

Do testów użyto następujących szczepów drobnoustrojów:

  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (aktywność przeciwbakteryjna 99,9%)
  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (aktywność przeciwbakteryjna 99,9%)
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (aktywność przeciwbakteryjna 99,8%)
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (aktywność przeciwbakteryjna 99,9%)
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (aktywność przeciwbakteryjna 98,9%)

Pomimo skrupulatnego przeprowadzania tradycyjnych procedur sterylizacji, szczególnie w miejscach publicznych, szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, gdzie zarażenie się drobnoustrojami jest dużo łatwiejsze, 5-30% zanieczyszczeń mikrobiologicznych może utrzymywać się na powierzchniach lub obiektach. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie profilaktyki, aby uniknąć zarażenia się infekcjami. Zaczynając przede wszystkim od higieny i częstego mycia rąk, które stanowią główną drogę przenoszenia się bakterii i drobnoustrojów.

Produkty SAN są dostępne w kolorze szaro-czarnym RAL 7021 lub w nowym, białym kolorze RAL 9016. Logo wygrawerowane laserowo jest wyraźnie widoczne na matowej powierzchni.

Rys. 2 Elementy z linii SAN

Elementy z linii SAN są rekomendowane do:

  • sprzętu medycznego,
  • sprzętu szpital­nego,
  • sprzętu rehabilitacyjnego,
  • maszyn dla przemysłu farmaceutycznego,
  • miejsc użytku publicznego.

Redakcja: Elesa+Ganter Polska

Informacje o pełnej ofercie produktowej znajdują się w katalogu:

Katalog podstawowy 048 (wersja polskojęzyczna)

lub na stronie: www.elesa-ganter.pl

Jeśli nie posiadasz katalogu – zamów!

Kontakt:

Centrala: +48 22 737 70 47