Płaszczka z kosmosu

Płaszczka z kosmosu

W NASA powstaje prototyp narzędzia badawczego, które uda się na eksplorację Wenus, by sprawdzić, czy na tej planecie mogą znajdować się mikroskopowe formy życia. Badanie ma przeprowadzić opracowana na Uniwersytecie w Buffalo kosmiczna płaszczka.Źródło: YouTube/LAZY NEWS

Inspirowany naturą nietypowy pojazd wyposażono w specjalistyczną aparaturę badawczą, akumulatory, panele słoneczne i specjalny system napędowy, który pozwoli manewrować w niesprzyjających warunkach (ekstremalnie wysokie temperatury, silne wiatry). Misja planowana jest na rok 2023. Plany zakładają wykorzystanie powolnego, trwającego wiele dni, obrotu planety i zbadanie jej od tak zwanej ciemnej strony.  Do tego czasu naukowcy muszą jeszcze dopracować swój wynalazek i w jak największym stopniu przygotować go na tą niezwykle trudną misję.

Źródło: www.digitaltrends.com | Ilustracja: Peter Fischer z Pixabay