Klauzula Informacyjna – Magazyn dla Konstruktorów

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez firmę ELESA+GANTER® zgodnie z obowiązującymi od 25.05.2018 r. przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 42a w Starej Iwicznej, 05-500 Piaseczno, dalej określana jako „My” lub „EGP”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować pod adresem mailowym egp@elesa-ganter.com.pl,  obsługiwanym przez osobę dedykowaną do kontaktów z klientami lub pisemnie, kierując zapytania na adres pocztowy:

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o., Słoneczna 42a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie wraz z prośbą o wysłanie pocztą „Magazynu dla Konstruktorów” wydawanego przez Elesa+Ganter Polska.

Jaki jest cel i podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez EGP?

  • do marketingu bezpośredniego naszych produktów, tj.: wcześniej uzgodnionej z Tobą wysyłki Magazynu dla Konstruktorów.

Gwarantujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w powyższych, uzasadnionych celach.

Dostęp do Twoich danych osobowych wewnątrz naszej struktury organizacyjnej mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane w sposób ciągły, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak, następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr. telefonu, adres mailowy są dla nas niezbędne do wysyłki pocztowej Magazynu dla Konstruktorów.  Zbieramy jedynie dane podstawowe i niewrażliwe.

Jakie masz uprawnienia wobec EGP w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych tj.

  • do dostępu,
  • do sprostowania danych, o ile okażą się niekompletne lub nieprawidłowe,
  • do usunięcia Twoich danych, o ile nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub jeśli wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, lub jeśli będą one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • do ograniczenia czasowego ich przetwarzania np. w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości danych, które wymagają czasu dla wprowadzenia ich ew. korekty, a nie chcesz ich usuwać,
  • do ich przenoszenia /jeśli jest ono możliwe w sposób automatyczny/,
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  • do bycia zapomnianym.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, z którymi posiadamy stosowne umowy w zakresie ochrony danych takich jak Poczta Polska.  Dane nie są nigdy udostępniane osobom trzecim, które nie są zaangażowane w proces realizacji naszych zamówień lub w proces świadczenia przez nas  usług powiązanych  z lub wynikających ze sprzedaży naszych produktów.

W jakich celach przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą , a także po jej zakończeniu w ramach ciągłości współpracy oraz w celach:

  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter:

Lubimy dzielić się… naszą wiedzą techniczną, nowościami produktowymi, nowinkami ze świata techniki i przemysłu, zaproszeniami na targi oraz specjalnymi rabatami.
Podziel się i Ty… swoim adresem mailowym, a raz na 4 tygodnie otrzymasz od nas elektroniczny „Magazyn dla Konstruktorów” przygotowany starannie przez naszych Doradców Technicznych.

Warsztaty techniczne

Najnowsze artykuły

Menu