Ogólne warunki sprzedaży

1) Gwarancja na wszystkie przedstawione w niniejszym katalogu elementy i komponenty udzielana jest przez firmy ELESA S.p.A. Monza – Mediolan – Włochy (ELESA) lub OTTO GANTER GmbH & Co.KG – Furtwangen – Niemcy (GANTER) wyłącznie w odniesieniu do wad wykonania lub materiałów na okres dwunastu (12) miesięcy od daty dokonania zakupu przez konstruktorów lub detalistów. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania produktu w sposób niewłaściwy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

2) W przypadku wykonania ww. gwarancji, firmy ELESA lub GANTER zorganizują naprawę, wymianę bądź też – jeżeli uznają to za stosowne – zapewnią zwrot kosztów każdego zwróconego (na koszt nabywcy) produktu.

3) Nabywca zwolniony jest z obowiązku dokonania zwrotu wadliwego produktu w przypadku spełniania obu następujących warunków: 1. zniszczenia elementu lub komponentu na skutek wady objętej gwarancją; 2. uzasadnionego domniemania, że firmy ELESA lub GANTER wiedziały o istnieniu wady w momencie sprzedaży. W takim wypadku firmy ELESA lub GANTER mają obowiązek zapewnić wymianę elementu nawet wtedy, gdy wadliwy element nie zostanie im wcześniej zwrócony.

4) ELESA i GANTER nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek istnienia wad objętych ww. gwarancją. Faktyczna odpowiedzialność firm ELESA i GANTER ograniczona jest do ceny sprzedaży wadliwego elementu lub komponentu.

5) ELESA i GANTER dołożyły wszelkich starań, aby dokładnie przedstawić wszystkie produkty opisane w niniejszym katalogu (ilustracje, rysunki, podpisy, opisy). Jednakże zastrzegają one, że przedstawione opisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania firm ELESA i GANTER do zachowania pełnej zgodności przedmiotowych opisów z produktami.

6) Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzieloną przez firmy ELESA i GANTER nabywcom ich produktów. Żaden podmiot nie jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu firm ELESA i GANTER w odniesieniu do sprzedaży lub wykorzystania tych produktów. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

7) ELESA i GANTER oświadczają, że wszystkie produkty sprzedawane przez nie zgodnie ze specyfikacją wynikającą z umowy, warunkami i wymaganiami określonymi w potwierdzeniu zamówienia odpowiadają specyfikacji podanej w aktualnych katalogach lub odpowiednim rysunkom.

8) System Jakości spółki ELESA S.p.A. Monza (Mediolan) posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez BSI (Certyfikat nr FM23747) w 1993 r. System Jakości spółki OTTO GANTER GmbH & Co. KG – Furtwangen – Niemcy posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez DQS (Certyfikat nr 002946 QM) w 1994 r.

9) Informacje zawarte w niniejszym katalogu zastępują i anulują informacje podane w poprzednich wersjach katalogów oraz innych materiałach reklamowych i/lub promocyjnych firmy ELESA+GANTER.

10) Wszystkie wymiary przedstawione w tabelach zawartych w niniejszym katalogu zostały podane w mm, o ile nie określono inaczej, i zaokrąglone do pełnej jednostki. Tam, gdzie ma to zastosowanie, określone przedziały tolerancji dla potrzeb montażu zostały podane w tabeli rozmiarów każdego produktu. W przypadku konieczności uzyskania dalszych informacji na temat produktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Sprzedaży firm ELESA lub GANTER. Przedstawiona w tabelach masa produktów została podana w gramach, jest przybliżona i nie ma charakteru wiążącego.

11) Z uwagi na to, że ELESA i GANTER prowadzą systematyczną działalność w sferze badań i rozwoju w celu ciągłego podnoszenia jakości produktów, zastrzegają sobie one prawo do zmiany wymiarów i warunków technicznych wykonania istniejących produktów w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym ELESA i GANTER zwracają się z prośbą do potencjalnych nabywców, aby porównywali oni informacje dotyczące sprzedaży przedstawione w drukowanej wersji rozprowadzanych katalogów z danymi zawartymi w interaktywnych katalogach znajdujących się na stronie internetowej firmy ELESA+GANTER (www.elesa-ganter.com) – wersja angielska – które są zwykle bardziej aktualne i na które należy powoływać się w razie wątpliwości. W przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które zostały już ogłoszone w drukowanej wersji katalogów lub w interaktywnym katalogu publikowanym na stronie internetowej firmy ELESA+GANTER należy uwzględnić czas potrzebny na wprowadzenie do sprzedaży produktów zawierających te zmiany. Pozwala to również na wykorzystanie zapasów produktów wytworzonych przed wprowadzeniem tych modyfikacji, znajdujących się na różnym etapie produkcji. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ ZASTRZEŻONE

12) Wszystkie wzory i modele przedstawione w niniejszym katalogu stanowią oryginał i w związku z tym są własnością firm ELESA i GANTER. Ponadto, produkty te oznaczone są następującymi znakami towarowymi: ELESA, ERGOSTYLE, ooooo (znak złożony z pięciu kropek), GANTERGRIFF. Są one chronione prawami własności przemysłowej, przepisami prawa dotyczącymi konkurencji lub prawami autorskimi. Odtwarzanie produktów oraz ich wzorów, fotografii, uwag technicznych itp. bez podania źródła rysunków oraz bez pisemnej zgody firm ELESA lub GANTER jest zabronione.

Ilustracja: Gerd Altmann z Pixabay

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter:

Lubimy dzielić się… naszą wiedzą techniczną, nowościami produktowymi, nowinkami ze świata techniki i przemysłu, zaproszeniami na targi oraz specjalnymi rabatami.
Podziel się i Ty… swoim adresem mailowym, a raz na 4 tygodnie otrzymasz od nas elektroniczny „Magazyn dla Konstruktorów” przygotowany starannie przez naszych Doradców Technicznych.

Subskrybcja
Ciasteczka – pliki cookie

Najnowsze artykuły

Menu