Stanowisko do wyznaczania modułu Younga z wykorzystaniem mechanizmu przesuwu oraz łączników Elesa+Ganter

artykułyłącznikiPorady techniczne

Moduł sprężystości wzdłużnej zwany także modułem Younga jest ilorazem naprężenia normalnego i odkształcenia linowego w danych warunkach. W prawie Hooke`a stanowi współczynnik proporcjonalności pomiędzy odkształceniem a naprężeniem. Moduł Younga używany jest do określenia właściwości sprężystości ciał, a jego wielkość pomaga ustalić jak dużym siłom rozciągającym można poddać dane ciało, bez ryzyka jego odkształcenia plastycznego (trwałego wydłużenia).

Stanowisko umożliwia wyznaczanie stałych sprężystości szerokiej gamy materiałów, miedzy innymi ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych. Jest wykorzystywane do wyznaczania modułu Younga oraz liczby Poisson’a, dla materiałów po procesie konsolidacji (spiekanie swobodne, spiekanie ciśnieniowe) – rys. 1.

Rys. 1 Stanowisko do wyznaczania modułu Younga

Moduł Younga oraz liczbę Poisson’a badanych materiałów wyznacza się na podstawie wartości prędkości fali podłużnej i poprzecznej oraz gęstości materiału. Prędkość fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej wyznacza się w oparciu o zmierzoną grubość próbki oraz czasu przejścia przez nią impulsu ultradźwiękowego. (Rys. 2)

Rys. 2 Urządzenie do zadania impulsu ultradźwiękowego na daną próbkę.

W celu przeprowadzenia badań właściwości sprężystych materiałów konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ułożenia próbek i głowic ultradźwiękowych oraz dobrego kontaktu pomiędzy powierzchniami głowic nadawczych, odbiorczych a powierzchniami próbek. W tego typu badaniach istotne jest także odpowiednie przygotowanie powierzchni próbek badanych materiałów zarówno pod kątem chropowatości jak i równoległości.

Mechanizm przesuwu GN 291.1 oraz wskaźnik położenia DD51 wraz z kołem ręcznym GN 923.30 umożliwiają precyzyjne zamontowanie próbek pomiędzy głowicami nadawczymi i odbiorczymi (Rys. 3).

Rys. 3 Mechanizm przesuwu GN 291.1 wraz ze wskaźnikiem DD51 oraz kołem ręcznym GN 923.30.

Zastosowanie łączników GN 163 jako elementów bazujących oraz stopy wahliwej GN 631.5 umożliwia przeprowadzenie pomiarów na próbkach, dla których wymóg płasko-równoległości nie został spełniony. Tuleje prowadzące oraz sprężyny dociskowe zapewniają dobry kontakt pomiędzy powierzchniami głowic i powierzchniami próbek badanych materiałów (Rys. 4).

Rys. 4 Łączniki GN 163 jako bazy do zamocowania próbek badanych materiałów.

Zastosowanie mechanizmu GN 291.1 pozwala na proste i szybkie zamocowanie badanych próbek w łącznikach GN 163, stanowiących podstawy bazujące. Profil kwadratowy mechanizmu zapewnia liniowe prowadzenie i zapobiega ewentualnemu skręceniu górnych elementów dociskowych.

Powyższy przykład stanowi jeden z wielu typowych zastosowań mechanizmów Elesa+Ganter takich jak:

  • jednostkowe stanowiska laboratoryjne i badawcze;
  • nastawy elementów dozujących w liniach pakujących materiały sypkie, płynne lub gazowe
  • nastawy etykieciarek odpowiedzialnych za odpowiednie naklejenie etykiety;
  • nastawy elementów układów wizyjnych, drukujących, czy automatyki, jak np. kamer, aparatów, drukarek, czujników itp.
  • i wielu innych zastosowań wymagających szybkiego ręcznego przezbrojenia.

Karty katalogowe produktów:

Mechanizm GN 291.1

Wskaźnik położenia DD51

Koło ręczne GN 923.30

Łącznik GN 163

Łącznik GN 147.1

Łącznik GN 165

Autor:

Redakcja: Elesa+Ganter Polska

Informacje o pełnej ofercie ELESA + GANTER znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl

Jeśli nie posiadasz katalogu w wersji papierowej – zamów

Kontakt:

Centrala: +48 22 737 70 47

Pomoc techniczna: +48 887 420 800

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter:

Lubimy dzielić się… naszą wiedzą techniczną, nowościami produktowymi, nowinkami ze świata techniki i przemysłu, zaproszeniami na targi oraz specjalnymi rabatami.
Podziel się i Ty… swoim adresem mailowym, a raz na 4 tygodnie otrzymasz od nas elektroniczny „Magazyn dla Konstruktorów” przygotowany starannie przez naszych Doradców Technicznych.

Nowość! Trzpienie ustalające sterowane pneumatycznie GN 817.7.
Robot edukacyjny

Najnowsze artykuły

Menu